Du kan kun indløse gavekortet i vores webshop på strikogstil.dk

Gavekortet har ingen udløbsdato.

Du har ansvaret for gavekortet, og risikoen for bortkomst og misbrug af gavekortet påhviler dig. Du skal således selv bære eventuelle tab i den forbindelse. Strikogstil.dk erstatter ikke gavekortet i tilfælde af bortkomst eller misbrug.